Form för samtal

Om ni ska ha ett samtal där ni är några som träffas i verkligheten, lägger ni förstås upp det som ni vill. Vill du ha förslag på form, så är nedan det enkla sättet vi brukar använda oss av:

  1. Vi börjar med att alla är tysta i en minut. Under minuten tänker vi på vad vi tar med oss in i samtalet, alltså vad vi gått och tänkt på, vad som är skälet till att vi är med och vill ha detta samtal.
  2. När minuten har gått delar alla som är med om detta i max 40 sekunder
  3. Samtalet fortsätter sedan, den som vill fortsätter prata om något som dykt upp efter inledningsrundan. Och så utvecklar sig samtalet som ni känner. Alla lyssnar och ger plats.
  4. När det är fem minuter kvar tar vi en slutrunda där alla säger det de tar med sig från samtalet, det som fastnat. Vanligtvis är det det här vi skriver ner som vårt protokoll. Det funkar bra även här att då publicera det som ett inlägg.

Kom ihåg att det är bra om alla har läst sammanfattningen från samtalen vi haft tidigare, innan ni har ert samtal. Det tar 10 minuter och finns här.

När det kommer till hur vi talar om idéer och tankar är vi inspirerade av dessa förslag på principer för framtidens politik.