Ny ideologi

Ideologi för framtiden har fyra prioriteringar. De styr politiken och de politiska förslag som tas fram. De styr också hur vi arbetar med partiet. Prioriteringarna är välmående, fred-frid, samexistens och kunskap. Här nedanför beskriver vi kort vad vi menar med begreppen och hur de blir till politik. Klicka på rubrikerna för att komma till en längre text och ett videoklipp om prioriteringen. Är du intresserad av processen som lett fram till ideologin, kan du läsa mer om den på en annan sida.

Människors välmående

Det är den viktigaste prioriteringen. Här ingår att basbehov alltid måste vara uppfyllda. Planetens välmående är automatiskt prioriterat eftersom människor är del av planeten och beroende av den.

Fred-Frid

Vi prioriterar alltid politiska beslut som möjliggör mer fred och mer frid mellan människor och samhällen. Behövs för de andra prioriteringarna men är också en egen prioritering i sig.

Samexistens

Det är prioriterat att möjliggöra för samexistens och att öka vår kapacitet att samexistera. Vi ser det som en förutsättning för fred och därmed mänskligt välmående.

Kunskap

Människors erfarenheter, fakta och forskning är kunskapens grund. Visdomen vi kan nå med kunskap styrs också av strävan efter sanning, saklighet och hänsyn till helheten.