Politiskt program – under utveckling

Här är de politiska förslag vi skrivit hittills. Allt är under utveckling. Får du nya idéer eller har idéer om det som står skrivet, hör gärna av dig till ideologiforframtiden@gmail.com Det politiska programmet tas fram för kommunpartier och regionpartier som 2026 kommer att finnas som alternativ runt om i Sverige. Är du intresserad av att hjälpa till med den kommunala klimatpolitiken och kulturpolitiken får du också gärna höra av dig eftersom vi snart ska börja arbetet med de delarna.

Bostadspolitik

Socialpolitik

Vårdpolitik

Skolpolitik

Politik mot diskriminering

Om du vill veta mer om hur vi tar fram de politiska förslagen, kan du titta på vår struktur för politikutveckling.