En grund för framtidens ideologi

Dokumentet är inget ideologiskt manifest utan just en grund, något vi står på och hämtar näring från när vi utvecklar den nya ideologin och nya konkreta politiska idéer och program. Dokumentet är en sammanfattning av över hundra människors tankar och idéer som kommit upp på möten och samtal, i trådar och forum på sociala medier, utifrån de fyra principerna och fyra prioriteringarna för framtidens politik. Det är därför inte nödvändigtvis sammanhängande eller att betrakta som ett manifest eller en slutlig position, utan ett viktigt gemensamt underlag och minne för vårt arbete under den här processen.