Välkommen

till hemsidan ideologi.nu. Vi är en grupp som är intresserade av samhällsutveckling, politik och samarbete. Här samlar vi information till både nya och gamla medlemmar. Under flikarna kan du läsa om det du är intresserad av. Välkommen att browsa runt på sidan!

Du når oss på ideologiforframtiden@gmail.com

Här nedan kommer de 4 principer och de 4 prioriteringar vi utgår från, läs gärna dem först.

4 prioriteringar

Människors välmående kommer alltid först. Till exempel alltid före ekonomiskt välmående. Här ingår att basbehov alltid måste vara uppfyllda. Planetens välmående är automatiskt prioriterat eftersom människors välmående är beroende av detta.

Samexistens. Det är prioriterat att möjliggöra för samexistens och att öka vår kapacitet att samexistera. Vi ser det som en förutsättning för fred och därmed mänskligt välmående. Dessutom är det en förutsättning för utveckling av kunskap och för att lösa problem som uppstår. Förbättrad samexistens skapar bättre förutsättningar för att ta in kunskap och använda problemlösning som är mindre färgade av rädslor och känslor.

Kunskap är en prioritering i sig. Människors erfarenheter, fakta och forskning är kunskapens grunddelar, enligt Ideologi för framtiden. Visdomen vi kan nå ur kunskapen styrs också av strävan efter sanning, saklighet och hänsyn till helheten. 

Fred och frid är alltid med som en del av de tre andra prioriteringarna, men också som egen prioritering. Vi prioriterar alltid politiska beslut som möjliggör mer fred och mer frid mellan människor och samhällen. Vi prioriterar det som stärker de mänskliga rättigheterna.

4 principer

I utveckling av idéer och värdering av olika idéer med samma mål, lista alltid tänkbara effekter och bieffekter på kortare sikt och på längre sikt. Tydliggör helst fler än två steg och ange tidsperioder, t.ex. direkt, efter ett år, fem, tio, tjugofem, femtio och hundra år.

I presentation av idéer, var öppen med vad som kan bli positiva effekter på kort och lång sikt, och vad som kan bli negativa effekter på kort och lång sikt – på hela systemet och hela jordklotet. Beskriv dessa effekter hederligt och kunskapsunderbyggt. Beskriv gärna också vad som är positivt och negativt med de idéer som väljs bort, utifrån prioriteringarna.

Använd sakliga beskrivningar av situationer och undvik metaforer för konfrontation, dualism, kamp och aggressivitet.

När en idé uppstår, urskilj om den är driven av en ideologisk prioritering eller egenintresse av position, pengar, röster, stöd i opinionen, popularitet eller annat. Agera sedan utifrån ideologisk prioritering snarare än egenintresse.

Om principerna används utan koppling till de 4 prioriteringarna tillämpas en 5:e princip; ”Som positiv effekt, räkna det som stärker de mänskliga rättigheterna.

Vill du komma i kontakt med oss? Mejla oss på ideologiforframtiden@gmail.com