Förslag på principer för framtidens politik

Samtalet om en ideologi för framtiden började i ett större samtal, Samtal för framtidens politik. Det är ett öppet samtal som rör former för framtidens politik mer generellt. I det finns en idé, ett förslag, på fem principer för framtidens politik. Eftersom principerna också rör hur politiska idéer utvecklas, inspireras vi av dessa i det här forumet. Ingen är tvungen att följa dem. Det här forumet är inte direkt kopplat till Samtal för framtidens politik, men vi som startat det möttes där.

1. Klargör följder och effekter av en idé på kort och lång sikt.

I utveckling av idéer och värdering av olika idéer med samma mål, lista alltid tänkbara effekter och bieffekter på kortare sikt och på längre sikt. Tydliggör helst fler än två steg och ange tidsperioder, t.ex. direkt, efter ett år, fem, tio, tjugofem, femtio och hundra år.

2. Var öppen med positiva och negativa effekter av en idé.

I presentation av idéer, var öppen med vad som kan bli positiva effekter på kort och lång sikt, och vad som kan bli negativa effekter på kort och lång sikt – på hela systemet och hela jordklotet. Beskriv dessa effekter hederligt och kunskapsunderbyggt. Beskriv gärna också vad som är positivt och negativt med de idéer som väljs bort.

3. Var saklig och undvik aggressiva metaforer.

Använd sakliga beskrivningar av situationer och undvik metaforer för konfrontation, dualism, kamp och aggressivitet.

4. Urskilj om en idé uppstår ur ideologi eller egenintresse.

När en idé uppstår, urskilj om den är driven av en ideologisk prioritering eller egenintresse (position, pengar, röster, stöd i opinionen, popularitet eller annat). Agera sedan utifrån ideologisk prioritering snarare än egenintresse.

5. Som positiv effekt, räkna det som stärker de mänskliga rättigheterna.

Som positiva effekter, räkna det som ökar möjligheterna att i den givna kontexten uppfylla de mänskliga rättigheterna.

Förslagen på principer har utvecklats i ett annat forum, där folk från olika delar av Sverige för samtal om hur politik skulle kunna se ut på nya sätt. Inte bara politiska idéer utan hur politiker och politik skulle kunna vara. Det går under rubriken Samtal för framtidens politik och annonseras i en öppen grupp på Facebook med namnet Nya principer för politik.