Principer för vår politik

I utveckling av idéer och värdering av olika idéer med samma mål, lista alltid tänkbara effekter och bieffekter på kortare sikt och på längre sikt. Tydliggör helst fler än två steg och ange tidsperioder, t.ex. direkt, efter ett år, fem, tio, tjugofem, femtio och hundra år.

I presentation av idéer, var öppen med vad som kan bli positiva effekter på kort och lång sikt, och vad som kan bli negativa effekter på kort och lång sikt – på hela systemet och hela jordklotet. Beskriv dessa effekter hederligt och kunskapsunderbyggt. Beskriv gärna också vad som är positivt och negativt med de idéer som väljs bort, utifrån prioriteringarna.

Använd sakliga beskrivningar av situationer och undvik metaforer för konfrontation, dualism, kamp och aggressivitet.

När en idé uppstår, urskilj om den är driven av en ideologisk prioritering eller egenintresse av position, pengar, röster, stöd i opinionen, popularitet eller annat. Agera sedan utifrån ideologisk prioritering snarare än egenintresse.

Den som vill fördjupa sin förmåga att vara framtidens politiker, utifrån dessa principer, kan genomgå de 26 övningarna för framtidens politiker som vi just nu utvecklar.