Kunskap

Kunskap är det som gett oss den långa hälsan vi har idag, det har gett oss datorerna som denna text är skriven på och förmodligen läses på, och det har gett oss en förståelse för oss själva och varandra på en helt annan nivå än vad vi haft 100 år innan, 200 år innan…

I sådana tider är det egentligen inte en fråga om ideologi längre. En ideologi har sin plats i ett samhälle när osäkerhet råder och beslut måste föras kring prioriteringar (vad gör vi först och på vilket sätt).

Att bygga ett samhälle och en samhällsutveckling på något annat än vårt kunnande och kännedomen om vad som faktiskt leder till välmående, samexistens, fred och frid, vore tjänstefel.

Men samtidigt är det inte så enkelt. Världen hänger ihop i olika former av samband, vi har tidsperspektiv att bejaka och kunskap är inte samma sak som visdom. Samma kunskap som gett oss gödsel och matsäkerhet, har också gett oss vapen och övergödning i Östersjön.

Kunskap är inte automatiskt visdom. Det är dags att vi mognar som människoart och blir visare. Detta kräver vissa sorters kunskaper. De kan kort beskrivas som kunskap om hur världen fungerar, kunskap om hur vi uppnår det vi siktar efter och kunskap om hur vi fungerar:

  • Kunskap om hur världen fungerar: Helhetsperspektiv och systemtänkande, snarare än att se delar och skapa en rad olika bieffekter runtomkring oss.
  • Kunskap om hur vi uppnår målet: En uppdaterad och tydlig bild över vad som leder till mänskligt välmående, samexistens, fred och frid.
  • Kunskap om hur vi människor fungerar: En ökad ödmjukhet inför våra egna felbarheter som människor, så att vi kan tänka in dem och designa policys och goda samhällen som hjälper oss föra goda beslut.

Läs vidare om hur den konkreta politiken för kunskap ser ut och hur vi som politiker beter oss inspirerade av ideologin