Notifications
Clear all

Kråkebogruppen 1C-1D - mars 2020

108 Inlägg
49 Users
0 Reactions
3,678 Visningar
Inlägg: 2
Topic starter
(@Kråkebogruppen)
Blev medlem: 4 år sedan
 

KRÅKEBOGRUPPEN 1c

 

DET SOCIALA RAMVERKET OCH DEN LOKALA HANDLINGSFRIHETEN

 

Vi har pratat om, att det måste finnas ett stabilt socialt ramverk i det framtida samhället; en garanterad lägstanivå för skola, omsorg, vägnät, vattenförsörjning, avlopps- och sophantering etc. etc. 

Vi föreställer oss att alla sådana basfunktioner garanteras och bekostas av storsamhället. 

Men samtidigt måste också varje lokalsamhälle och dess invånare ges maximal frihet att forma sitt närområde efter sina önskemål. 

 

Vi tänker oss att inkomstskatt och förmögenhetsskatt utgör samhällets hela och gemensamma inkomst. 

Av dessa pengar (eller motsvarande ekonomiska transaktionsmedel, hur nu detta kan se ut om hundra år) så kanske tio procent går tillbaks till en medborgarbudget på kommunnivå att disponeras enligt invånarnas beslut. 

 

Vi föreställer oss engagerade människor på lokal nivå som samtalar i olika fora och på gemensamma möten om huruvida man ska satsa på att bygga en villa för äldreboende med fem platser, eller om man hellre ska prioritera att renovera idrottshallen först? Eller kanske ta upp idén om att iordningställa en vacker liten park utanför affären? Och vad kan invånarna själva göra i en arbetsgemenskap, och vad vill de lokala företagen bidra med?

Alla dessa diskussioner ska ha ett generöst slutdatum, och därefter ska en beslutande omröstning bland alla invånarna hållas. 

Och man ska alltid sträva efter koncensus. 

 

Vi tror att ett sådant system skapar engagemang och tillhörighet i samhället, och att alla människornas erfarenheter, idérikedom och förmågor tillvaratas på bästa sätt och samtidigt leder det till att den plats man bebor blir så trivsam och inkluderande som möjligt. 

 

FRÅGOR som vi väckte men inte gick in på under detta möte:

 

🌟Hur tänker vi oss framtidens beskattningssystem?

 

🌟 Ska det finnas fler inkomstkällor än beskattning i någon form för storsamhället?

Hur ser isåfall fördelar och nackdelar ut med olika system?

 

🌟Hur minimerar man risken att de som ropar högst får det lättare att få sin vilja fram i medborgarekonomin?

 

 

KRÅKEBOGRUPPEN 1d

 

NATURSTYRDA REGIONER KONTRA NATIONALSTATER

 

Som vi ser det finns det inget värde i att behålla nationer som organisationsform i framtidens värld. Dessa bygger på konkurrens och revirtänk, dvs maktspel. 

Vi anser att människan i framtiden måste bygga sina samhällen på samarbetets princip, lokalt och globalt, med varann och med planeten. 

 

Vi behöver därför samarbetsarenor i olika skalor, från den lokala byn eller kvarteret till det fullskaliga globala samarbetet. 

Och på något sätt måste detta organiseras. 

 

Vår tanke här är att ersätta indelningen i nationer med storregioner utifrån de geografiska förutsättningarna. 

Om man tänker på nuvarande Sverige, exempelvis, så framstår det som betydligt smidigare om boende i Skanderna (fjällkedjan) och på norska västkusten bildar en storregion. Folket här möter liknande utmaningar i klimat och miljö och borde ha lättare att forma det praktiska livet tillsammans. 

De borde så att säga ha ett smidigare samarbete än exempelvis en sameby och en skånsk bondby. 

 

Man kan tänka sej en annan storregion som består av landet runt Bottenviken, med mycket vatten, stora skogar och gles bebyggelse, och med städerna i huvudsak samlade längs kusterna. På dessa breddgrader och med Sverige (förutom fjällen), Finland och delar av Ryssland finns där stora intressegemenskaper. 

 

O.s.v. 

 

Vi tror att sådana samarbeten med nödvändighet kommer att tvingas fram av den stora klimatomställning världen nu måste genomgå, och där nationalstater är en stor broms i utvecklingen. 

Vår tanke är därför att permanenta det nödvändiga samarbetet och genom att formalisera de naturstyrda storregionerna skapar man också ett mycket smidigare system för hållbar framtidspolitik. 

 

FRÅGOR vi som vi väckte men inte gick in på under detta möte:

 

🌟 Vi anar, men vet inte, att de olika kulturerna inom samma naturgeografiska område har en tendens att likna varann. 

Vi tänker, att människor sen urminnes tider där har lärt av varann, eftersom vildmarkens rikedom och betingelserna för djurhållning och odling är likartade. 

Är det så?

Hur kan det isåfall berika storregionerna och dess invånare?

 

🌟 Vi är många i världen som hejar på det land vi identifierar oss med vid exempelvis sport och idrottstävlingar. Det ökar spänningen och är roligt. 

Vi tror inte att det är fel att känna glädje och stolthet över sitt land eller sin kultur. Men det blir fel om man tror att det egna är mer värdefullt än andras. 

Vi tänker, att det positiva med att känna denna stolthet och glädje utan svårighet kan överföras till storregionerna. 

Tänk ett OS där friidrottare från Skanderna, Sahel och ryska Taigan möter varann. 

 

MEN, det kanske går att i detta skifte lägga in nån slags spärr mot den hierarkiska värderingen av bäst-sämst?

 

Så man inte skapar en fil för det som idag är rasistisk nationalism in till morgondagens samhällen? 

107 Replies
Inlägg: 3
(@themesmandu)
Medlem
Blev medlem: 1 år sedan

oke thank you

Svara
Inlägg: 3
(@themesmandu)
Medlem
Blev medlem: 1 år sedan

bapakmu kiper

Svara
2 Replies
(@sumimbokslot)
Blev medlem: 5 månader sedan

Medlem
Inlägg: 3

@themesmandu bapakmu lah kiper

Svara
(@bidudubidu23)
Blev medlem: 3 månader sedan

Medlem
Inlägg: 3

@sumimbokslot NGANTUKKK EUYYYYYYY

Svara
Inlägg: 3
(@themesmandu)
Medlem
Blev medlem: 1 år sedan

giiglinggg

Svara
6 Replies
(@alalasisi1212)
Blev medlem: 6 månader sedan

Medlem
Inlägg: 3

@themesmandu samaaaaanaa sooookkkkk

Svara
(@bimbim1001)
Blev medlem: 3 månader sedan

Medlem
Inlägg: 3
(@sumimbokslot)
Blev medlem: 5 månader sedan

Medlem
Inlägg: 3

@themesmandu wa salam terima kasih

Svara
Risa Hanzel
(@risa-hanzel)
Blev medlem: 3 månader sedan

Medlem
Inlägg: 3
(@bidudubidu23)
Blev medlem: 3 månader sedan

Medlem
Inlägg: 3

@themesmandu PALAMU GIGLING

Svara
Risa Hanzel
(@risa-hanzel)
Blev medlem: 3 månader sedan

Medlem
Inlägg: 3

@bidudubidu23 entah apa apa lah

Svara
Inlägg: 3
(@istana168)
Medlem
Blev medlem: 1 år sedan

hehehe akhirnya ya

Svara
5 Replies
(@sumimbokslot)
Blev medlem: 5 månader sedan

Medlem
Inlägg: 3

@istana168 bisa juga ya akhirnya ?

Svara
(@bidudubidu23)
Blev medlem: 3 månader sedan

Medlem
Inlägg: 3

@sumimbokslot SELAMAT YAA ABUAT ANAKNYA

Svara
(@bimbim1001)
Blev medlem: 3 månader sedan

Medlem
Inlägg: 3

@bidudubidu23 ahhhh yang benarrrr

Svara
(@bimbim1001)
Blev medlem: 3 månader sedan

Medlem
Inlägg: 3

@istana168 anjing menggonggong

Svara
Risa Hanzel
(@risa-hanzel)
Blev medlem: 3 månader sedan

Medlem
Inlägg: 3

@istana168 istana nelaaya

Svara
Sida 1 / 16

Lämna ett svar

Author Name

Author Email

Titel *

Maximala tillåtna filstorleken är 10MB

Preview 0 Revisions Saved
Dela: