Nytt parti

Vi startar ett nytt parti som kommer att finnas som alternativ i kommunvalen på flera ställen i Sverige. Vårt ledord är med andra för varandra

…för ett schysst samhälle som ger hopp om framtiden och som möjliggör människors potential utan att frånta allas vårt egna ansvar eller möjligheter.

…för allas välmående och värdighet utan att polarisera och förstöra vår planet.

…stärker vi vårt välmående och värdighet. Vi tar tillvara olikheter och engagemang.

Bor du i Huddinge, Heby, Stockholms stad, Järfälla, Solna, Malmö eller Göteborg har du minst någon mer därifrån att samarbeta med i byggandet av ett nytt kommunalt parti för din kommun. Bor du i någon annan kommun så hjälps vi alla åt om du vill att det ska finnas ett parti där, det måste inte vara du som drar igång det. Hör av dig till ideologiforframtiden@gmail.com

Vi som startar partiet är individer från olika delar av Sverige. Ingen organisation eller annan aktör ligger bakom.

Varför vill vi starta ett nytt parti? Vi längtade efter ett annat politiskt alternativ. Ett som ger hopp, tjänar folket och skapar enhet i samhället. Vi har inte lockats av politiken som den är idag, samtidigt som vi sett att det är viktigt att inte ge upp och lämna politiken till de vi inte lockades av. Våran ideologi tydliggör vad vi längtar efter för politiska idéer och förslag, medan principerna förklarar hur vi vill att politiker ska bete sig och hur vi känner att vi vill vara politiker.

Har du samma längtan, är det bara att ansluta. Mejla ideologiforframtiden@gmail.com