Struktur för politikutveckling

Vi prövar följande arbetsgång för utvecklingen av politiken och våra politiska förslag. För tillfället arbetar vi med den kommunala bostadspolitiken och regionala vårdpolitiken. Tanken med strukturen är att hitta en form som säkerställer en grundläggande grundlighet i arbetet med att ta fram vår politik.

1. Gå igenom alla kommunens partiers politiska program och vad de har för förslag för politikområdet, tex bostadspolitiken. Sammanställ och dela.

2. Gå igenom de förslag som lyfts i forumet och det som finns i dokumentet Grund för en ideologi för framtiden.

3. Fördjupa förståelsen för politikområdets omfattning, vilka delar finns det att göra politik på, och hur påverkar de olika delarna olika saker i kommunen och människors liv.

4. I relation till ideologins prioriteringar, välj delar av politikområdet att fokusera på (om det är ett brett politiskt område, som tex bostadspolitik).

5. Titta på fakta och forskning om situationen vad gäller det politiska området i kommunen.

6. Leta upp kommuner utomlands som har jobbat med frågan på andra (framgångsrika) sätt.

7. Kontakta forskare i frågan, berätta om vad vi samlat på oss hittills, idéer vi preliminärt har och fråga om deras tankar och egna förslag.

8. Ta personliga kontakter med folk som har egna relevanta erfarenheter. Också organiserade personer med engagemang i frågan. Likt kontakten med forskarna, kontakta med info om våra tankar och be om deras.

9. Sammanfatta allt vi fått ihop i en text som vi lägger in i ett evenemang. Bjud in alla vi varit i kontakt med genom ett personligt meddelande. Evenemanget görs publikt och vi bjuder in också via grupperna Nya principer för framtidens politik och Ideologi för framtiden. Vi skriver syftet, att göra politiska förslag för kommunpartiet och att alla var välkomna. Idéerna som kom fram blir fria för alla att använda och ingen behöver committa till att delta i partiet framöver. Vi bjuder fler med egen erfarenhet, engagemang, sakkunniga, forskare, vår egen grupp och andra intresserade.

10. Slutsatserna från mötet skrivs ihop och vi återkopplar till alla som deltog helst genom privata meddelanden men som minst i ett inlägg i evenemangssidan.