Varför?

Varför vill vi starta ett nytt parti?

Har du också känt dig obekväm med dagens politik? Har du också tänkt på att politik kan göras bättre? Vi började som några personer som svarade “ja” på de här frågorna. Det vi längtade efter är bland annat:

En vision: En tydlig helhetsbild av vad det är tänkt att vi ska uppnå med politiken istället för debatter som verkar vara drivna av en önskan att få makt och få igenom enskilda frågor som är viktiga för ens väljargrupp. 

Politik som bygger på kunskap: Forskning och utredningar om vad vi kan göra för att lösa de stora problemen vi står inför borde användas mer av politikerna för att göra rätt insatser i samhället. Det skadar förtroendet för det politiska systemet om vi gör sådant som vi vet inte fungerar eller om vi inte testar lösningar som har bevisats ha goda effekter. Politik måste ta mer hänsyn till kunskap och erfarenheter.

Politik som utgår ifrån helheten: När vi sparar in på något på ett håll leder det ibland till mycket högre kostnader på annat håll. Eller om vi försöker lösa ett problem i ett sakområde men lösningarna finns i ett annat sakområde. De som kan påverka ett problem är ofta inte de som drabbas av problemet. Och de som drabbas har ofta inte möjlighet att påverka. Vi behöver tänka mer utifrån helheten när vi vill lösa problem. 

God ton och samarbete: Hur bör vi prata med varandra för att komma fram till bra lösningar? Det är mycket tävling och konfliktstämning inom politik och otrevliga och ohederliga knep används för att få mer makt och fler väljare. Det skadar förtroendet för politiken och skadar det som vi mest behöver för att kunna lösa problem: vår förmåga att samarbeta och lära oss av varandra.