Varför nytt parti?

Vi startar ett nytt parti som kommer att finnas som alternativ i kommunvalen på flera ställen i Sverige.

Du är välkommen den 16 april kl 18 till en träff i Stockholm, på Medborgarhuset. Evenemanget finns på facebook. Skulle du inte ha ett konto där är du välkommen att dyka upp utan att anmäla dig. Det blir framöver fler träffar i Malmö, Göteborg och andra kommuner där vi har börjat bygga.

Varför vill vi starta ett nytt parti? Vi längtade efter ett annat politiskt alternativ. Ett som ger hopp, tjänar folket och skapar enhet i samhället. Vi var några personer som inte lockades av politiken som den är idag, samtidigt som vi såg att det var viktigt att inte ge upp och lämna politiken till de vi inte lockades av. Våran ideologi tydliggör vad vi längtar efter för politiska idéer och förslag, medan principerna förklarar hur vi vill att politiker ska bete sig och hur vi känner att vi vill vara politiker.

Har du samma längtan, är det bara att ansluta. Mejla ideologiforframtiden@gmail.com

En vision: En tydlig helhetsbild av vad det är tänkt att vi ska uppnå med politiken istället för debatter som verkar vara drivna av en önskan att få makt och få igenom enskilda frågor som är viktiga för ens väljargrupp. 

Politik som bygger på kunskap: Forskning och utredningar om vad vi kan göra för att lösa de stora problemen vi står inför borde användas mer av politikerna för att göra rätt insatser i samhället. Det skadar förtroendet för det politiska systemet om vi gör sådant som vi vet inte fungerar eller om vi inte testar lösningar som har bevisats ha goda effekter. Politik måste ta mer hänsyn till kunskap och erfarenheter.

Politik som utgår ifrån helheten: När vi sparar in på något på ett håll leder det ibland till mycket högre kostnader på annat håll. Eller om vi försöker lösa ett problem i ett sakområde men lösningarna finns i ett annat sakområde. De som kan påverka ett problem är ofta inte de som drabbas av problemet. Och de som drabbas har ofta inte möjlighet att påverka. Vi behöver tänka mer utifrån helheten när vi vill lösa problem. 

God ton och samarbete: Hur bör vi prata med varandra för att komma fram till bra lösningar? Det är mycket tävling och konfliktstämning inom politik och otrevliga och ohederliga knep används för att få mer makt och fler väljare. Det skadar förtroendet för politiken och skadar det som vi mest behöver för att kunna lösa problem: vår förmåga att samarbeta och lära oss av varandra.