26 övningar för framtidens politiker

Varför vill du bli politiker? Du vill göra gott, skapa politisk förändring som gör människors liv bättre. Tänk om det viktigaste vi behöver är ledare som enar samhället genom hur de är, inte vad de bestämmer. Som blir människors förebilder genom att ena hellre än splittra, skapa förståelse istället för konflikter, ro istället för rädsla. Frid. Fred. Glädje. Samtidigt som du leder och styr och fattar svåra beslut, som omöjligt kan vara till glädje för alla. Du kan definitivt göra det. Dagens politiker kan i regel inte det.

Vi som skrivit de här övningarna har själva länge känt att vi längtar efter en annan sorts politiker. Som tjänar sina medmänniskor, mer än sig själva eller sitt parti. Som agerar utifrån kunskap och visdom. Som skapar fredlig samexistens och värnar vårt och hela planetens välmående. Det är ingen höger-vänster-fråga. Sedan 2018 har vi pratat om hur det kan gå till i en grupp med namnet nya principer för framtidens politik. En del av oss har också bestämt oss för att gå från ord till handling och bli politiker, när vi i samtal sett att en annan väg är möjlig. De här övningarna är ett sätt för oss att dela med oss och sprida det som kommit ur det vi tänkt, pratat och gjort.

Du läser en övning per dag, varje morgon. Följ instruktionen under dagen och var öppen för att tänka saker du inte tänkt tidigare. Känner du att du redan har svaret på en fråga eller övning, kan du se det som ett tecken på att du har saker kvar att tänka.

Mycket mer behöver vi inte säga innan du sätter igång. Lycka till!

Dag 1

I de dialoger du har idag, fokusera på att stärka din egen åsikt genom att inte uttrycka den. När du pratar med någon som uttrycker en idé eller åsikt, ställ frågor för att förstå den andre bättre. Undvik att dela dina egna idéer, oavsett om de liknar de andra. Ställ bara frågor och ta reda på mer som kan vara intressant för dig att förstå. Anteckna efter varje samtal något om den andres resonemang.

Dag 2

Idag får du argumentera för dina idéer igen. Gör det hela dagen utan att tala negativt om någon annans idéer. Inte heller om frånvarande personer och deras idéer. Tala inte negativt om någon över huvud taget, oavsett situation, under hela dagen.       

             

Dag 3

Skriv ner dina viktigaste frågor. Det du brinner mest för eller oftast diskuterar eller har åsikter om. Det du vill förändra. Skriv sedan vid varje fråga fakta du har som dina idéer bygger på. Sök inte upp ny fakta utan skriv bara ner sådant som du brukar ta upp som argument. Så mycket du kan!

Dag 4

Titta på listan du gjorde igår. Kan du komma ihåg vart du fått dina faktauppgifter ifrån? Gör 3 anteckningar vid varje faktauppgift: (1) Är du helt säker på detta? (2) Vilken är din källa? (3) Har du en exakt siffra?

Dag 5

Rita en karta med ditt livs olika delar. Tex vänner, studier, arbete, familj och sådant du gör bara för att det är roligt. Som idrott, spel eller annat. Hur placerar du din politiska aktivitet på kartan, så att det är i harmoni med ditt livs andra delar?

Dag 6

Fortsätt med ditt livs delar, från övningen igår. Titta nu på vad i ditt politiska arbete som gör skillnad för människorna du älskar och tycker om i ditt liv. Titta på din karta och anteckna för de viktigaste personerna och delarna av ditt liv. Hur blir dina barns, syskons eller föräldrars liv bättre av ditt politiska engagemang? Dina arbetskamraters? Vänners? Och så vidare.

Dag 7

Formulera dina tankar om ditt politiska engagemang.

  1. Vad skulle du säga är din vision eller ditt mål?
  2. Hur lång tid du vill ägna åt ditt politiska engagemang.
  3. Har du sett framför dig en särskild politisk position eller något karriärsmål?

Dag 8

Titta på dina anteckningar från igår. Handlar visionen du har om att det är bästa vägen till förändringen du vill arbeta för? Eller är det något som lockar med en viss position eller framgång? Kanske något som skulle göra dig tryggare? Reflektera över dina drivkrafter och vilka du tror är bäst för att nå din politiska vision.

Dag 9

Rita idag upp en konkret plan med stegen du tror leder mot den visionen. Gör den för 15 år till att börja med men fortsätt längre fram i tiden om du vill!

Dag 10

Vilka arbetar du med i ditt politiska projekt? Har du gjort övningarna hittills är du antagligen inte (längre) inne på att det är din position eller att du som person ska göra någon politisk karriär som är det viktiga. Och det du ska verka för kan du inte verka för själv. Så vilka är ditt gäng, din grupp? Om du inte har någon än kan du skriva vilka du skulle vilja bilda grupp med. Och om du har det, skriv ner gruppen och skriv också vilka du tycker att du saknar: är det specifika personer eller personer från någon specifik grupp eller med någon särskild egenskap?

Dag 11

Finns det saker du gjort som du inte vill att någon ska få veta? Är din instinkt att fortsätta hålla det hemligt, är du sannolikt fel ute. Hur ska du då hantera det? Börja idag med att göra en lista över personer du gjort fel mot. Lista stort och smått men glöm framförallt inte stort. Fundera sedan över hur du kan göra rätt mot dessa och varför du inte gjort det hittills.

Dag 12

Fundera idag på hur du sätter ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet i relation till varandra. Eller hur ekonomiskt välmående, planetens välmående och människans välmående hänger ihop. Gör en skiss med ord och bild. Finns det någon rangordning eller hierarki för dig? Något som kommer först eller är viktigare än det andra och tredje?

Dag 13

Tänk på människor i ditt liv som har olika typer av politiska engagemang, även om de kanske inte kallar de så. Fundera idag på hur du kan hjälpa eller erbjuda dig att hjälpa dessa människor. Låt det inte hänga på att det är något de håller på med som du kan eller är intresserad av. Hjälp dem bara för att hjälpa dem med det som är viktigast för dem. Hör av dig direkt under dagen till minst en av de här personerna och erbjud din hjälp. Om du hinner?

Dag 14

Kan du vara politiker utan att eftersträva makt? Fundera idag på en position som politiker där du och din gemenskap formulerar ett politiskt alternativ som folk kan välja. När ni formulerat det ska ni också synliggöra det och förbereda er för att kunna gå från ord till handling om folk skulle välja det. Hur gör ni er och ert alternativ tillgängligt för väljarna, utan att eftersträva att bli valda?

Dag 15

Som politiskt aktiv i ett parti eller förening gör du anspråk på att representera folk som delar din bild av hur samhället kan bli bättre. Folket kan komma att ge dig förtroendet att driva och organisera samhället i särskilda frågor du sagt att du kan hantera. Vad behöver du för kompetens för att kunna förvalta det förtroendet på bästa möjliga sätt? Vad har du för kunskapsluckor du behöver fylla? Skriv ner dessa och hur du ska bilda dig för uppdraget du tar på dig.

Dag 16

När någon argumenterar emot dig idag, testa att hjälpa den andre att argumentera för sin sak. Undvik att säga emot och formulera istället om den andres argument så att det blir ännu mer förståeligt för dig. Fråga sedan om du förstått den andre rätt. Gör det här varje tillfälle du får idag!

Dag 17

Hade du själv kunnat bli rasist? ”Jag hade aldrig kunnat göra så”, är lätt att tänka när någon beter sig eller uttrycker sig rasistiskt, homofobiskt eller sexistiskt. Men stämmer det? Antagligen inte. Träna dig idag på att fundera över hur du själv hade kunnat utveckla andra idéer än de du tror på och lever efter idag. Drar det till sin extrem, men fundera också på hur det hade kunnat gå till att du utvecklade politiska idéer hemmahörande på den andra änden av den politiska kartan, från där du befinner dig.

Dag 18

Fråga dig idag om det spelar någon roll för dig om du lägger tid på ditt politiska arbete utan att få något tillbaka. Är det verkligen vägen som är meningen och inte målet? Att bli vald, få en position, få inflytande, bli erkänd, få anhängare, synas… Spelar något av detta någon roll eller kan du göra ditt politiska arbete meningsfullt utan att få tillbaka på de traditionella sätten?

Dag 19

Tänk på någon av dina politiska idéer eller förslag idag. Tänk på vilka följder den får i flera steg, tänk minst 15 år framåt. Negativa och oönskade följder lika mycket som positiva, gärna mer. Också för den grupp som idén är tänkt att vara bra för.     

                 

Dag 20

Vad behöver du egentligen, av allt du äger? Fundera på alla begreppen när du funderar, vad är de för dig: behöver, egentligen, äger. Och gör sedan ett ärligt försök att svara på frågan: bad behöver du egentligen, av allt du äger?

Dag 21

Tänk på den eller de politiker du har svårast för och saker du sagt om dem. Tänk sedan på den politikerns barn. Hur tror du att barnet skulle känna, om du uttalade dig så framför barnet om dens förälder?                                                    

Dag 22

Läs idag artiklar du inte håller med om, hela artiklarna. 

                                        

Dag 23

Idag är din övning att inte säga någonting du inte är säker på. Fundera på ifall du är säker på det du påstår, varje gång du påstår något. Om vad som helst – politik likväl som saker på jobbet eller hur det ligger till med det ena eller det andra.

Dag 24

Gå runt i ett område som du känner väl och gör saker som du brukar göra. Försök att tänka in dig i en eller flera av de här situationerna och notera vilka tankar du får:

  1. Du är nästan helt blind
  2. Du har ingen hörsel
  3. Du pratar och förstår inte svenska
  4. Du är ett litet barn
  5. Du har ingen inkomst och inga pengar alls kvar
  6. Du är hemlös

Dag 25

Det politiska spelet med maktkamper och konkurrens är något som de flesta tar för självklart är något du måste ge dig in i om du ger dig in i politiken. Om du bestämmer dig för att inte gå med i det, hur ska du göra för att vara politiker utan att göra det?

Dag 26

Din sista övning består i att vara en eller två dagar i tystnad någonstans. Använd de dagarna till att med hjälp av det du antecknat de under övningarna bearbeta dina tankar och känslor kring det du har gått igenom när du gjorde dem. Bestäm dig sedan för om du ska bli framtidens politiker, och hur.