Hur projektet började

Utvecklingen av Ideologi för framtiden har satt igång efter flera år av samtal av olika slag. Starten var Samtal för framtidens politik, som än idag sker på olika människors initiativ några gånger om året online eller lokalt på olika orter i Sverige. Samtalen utgick från principerna listade på startsidan. Under samtalen började vi se att det skulle behövas en ny ideologi, en ideologi för nutiden och framtiden. Vi började därför 2019 utforska denna tanke och har sedan dess fördjupat oss och konkretiserat. Ingenting är färdigt och kommer antagligen aldrig heller att vara det helt och hållet, men avsikten är att inom kort komma med någon typ av mer utförlig ideologisk formulering.

2021 bestämde vi oss för att börja tänka på hur ideologin kunde göras till konkret politik. Att börja med den kommunala nivån och starta kommunala partier utifrån ideologin blev det första steget, som också är det vi befinner oss i just nu. Vi har börjat utveckla ett politiskt program som är tänkt att omfatta alla delar av kommunen, och arbetar med appliceringen av ideologin på den kommunala politiken.

Vill du komma i kontakt med oss? Maila oss till ideologiforframtiden@gmail.com