Hur projektet började

Utvecklingen av Ideologi för framtiden har satt igång efter flera år av samtal av olika slag. Starten var: ”Samtal för framtidens politik”, som än idag sker på olika människors initiativ ungefär en gång i månaden online eller lokalt på olika orter i Sverige. Samtalen utgick från principerna listade på startsidan. Under samtalen började vi se att det skulle behövas en ny ideologi, en ideologi för nutiden och framtiden. Ny ideologi var en tanke som vi sedan fördjupat oss i sedan 2018.

”Ideologi för framtiden” och andra initiativ som ”Stockholm för framtiden”, är exempel som är sprungna ur samtalen men inte är bundna till samtalen. Initiativen är inte heller bundna till någon annan verksamhet eller liknande men sitter ihop genom intresse och när riktningar och visioner sammanfaller i nätverket och utgår från principerna. Vi är en öppen grupp som du också kan vara del av, om du tycker att det vi har verkar vara något du vill vara med och utveckla.

Vill du komma i kontakt med oss? Maila oss till ideologiforframtiden@gmail.com